GTC

Ogólne Warunki Handlowe wraz z informacjami dla klienta

1. zakres zastosowania
2. zawarcie umowy
3. ceny i warunki płatności
4. warunki dostawy i wysyłki
5. prawo do odstąpienia od umowy
6. zastrzeżenie własności
7. odpowiedzialność za wady
8. realizacja bonów podarunkowych
9. realizacja bonów promocyjnych
10. prawo właściwe
11. właściwość miejscowa sądu
12. informacje o kodeksach postępowania, którym podporządkował się sprzedawca
13. Informacje na temat rozstrzygania sporów online

1. zakres zastosowania

1.1. niniejsze ogólne warunki handlowe (zwane dalej "OWH") firmy "brettsport UG (haftungsbeschränkt)" (zwanej dalej "sprzedającym") mają zastosowanie do wszystkich umów, które konsument lub przedsiębiorca (zwany dalej "klientem") zawiera ze sprzedającym w odniesieniu do towarów oferowanych przez sprzedającego w jego sklepie internetowym. Włączenie własnych warunków klienta jest odrzucane, chyba że uzgodniono inaczej.

1.2) Niniejsze warunki mają odpowiednie zastosowanie do zakupu bonów, jeśli i o ile nic przeciwnego nie jest wyraźnie uregulowane.

1.(3. Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celu, który w przeważającej mierze nie jest ani komercyjny, ani samozatrudniony.

1.(4) Przedsiębiorca to osoba fizyczna lub prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która przy dokonywaniu czynności prawnej działa w ramach swojej działalności handlowej, gospodarczej lub zawodowej.

2. Zawarcie umowy

2.1 Prezentacja towarów, w szczególności w sklepie internetowym, nie stanowi wiążącej oferty sprzedawcy.

2.2. Klient najpierw umieszcza wybrane towary w koszyku. W następnym kroku rozpoczyna się proces zamawiania, w którym wprowadzane są wszystkie dane niezbędne do realizacji zamówienia.
Pod koniec procesu zamawiania pojawia się podsumowanie danych zamówienia i umowy. Dopiero po potwierdzeniu danych zamówienia i umowy poprzez kliknięcie przycisku kończącego proces zamówienia klient składa wiążącą ofertę zakupu towarów znajdujących się w koszyku.

Klient może również złożyć tę ofertę sprzedawcy faksem, e-mailem, pocztą lub telefonicznie. 3.

2.3. Sprzedawca akceptuje ofertę klienta poprzez następujące możliwe alternatywy:

- wysłanie pisemnego potwierdzenia zamówienia lub potwierdzenia zamówienia w formie tekstowej (faks lub e-mail)
lub
- prośba o płatność do klienta po złożeniu zamówienia
lub
- dostawa zamówionych towarów

Czas akceptacji jest określony przez pierwszą alternatywę, która wystąpiła.

Okres na przyjęcie oferty rozpoczyna się następnego dnia po wysłaniu oferty przez klienta i kończy się z końcem piątego dnia po wysłaniu oferty. Jeśli sprzedawca nie przyjmie oferty klienta w wyżej wymienionym terminie, stanowi to odrzucenie oferty. Klient nie jest już wówczas związany swoim oświadczeniem woli.

2.4. w przypadku wybrania metody płatności "Paypal Express" płatność jest przetwarzana przez dostawcę usług płatniczych PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dalej: "Paypal"). Obowiązuje tutaj umowa użytkownika PayPal, do której można uzyskać dostęp pod adresem https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full lub dla klientów nieposiadających własnego konta PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.
Jeśli klient wybierze metodę płatności "PayPal" lub "PayPal Express" do zapłaty za swój zakup, składa ofertę, klikając przycisk kończący proces zamówienia. Jeśli klient jednocześnie wyda polecenie zapłaty PayPal, klikając ten przycisk, sprzedawca deklaruje przyjęcie oferty klienta w momencie wydania polecenia zapłaty, w odstępstwie od powyższych postanowień.

2.5. tekst umowy zawartej między sprzedawcą a klientem jest przechowywany przez sprzedawcę. Tekst umowy jest przechowywany w wewnętrznych systemach sprzedawcy. Klient może zapoznać się z Ogólnymi warunkami handlowymi w dowolnym momencie na tej stronie. Dane zamówienia, zasady anulowania zamówienia oraz Ogólne warunki handlowe są wysyłane do klienta pocztą elektroniczną. Po złożeniu zamówienia tekst umowy jest dostępny dla klienta bezpłatnie za pośrednictwem jego loginu klienta, pod warunkiem, że otworzył on konto klienta. 6.


2.6. Wszystkie dokonane wpisy są wyświetlane przed kliknięciem przycisku zamówienia i mogą być przeglądane przez klienta przed wysłaniem zamówienia i poprawiane poprzez naciśnięcie przycisku Wstecz przeglądarki lub zwykłych funkcji myszy i klawiatury. Ponadto, jeśli są dostępne, klient ma przyciski do korekty, które są odpowiednio oznaczone.


2.7. Językiem umowy jest język niemiecki.

2.8. Obowiązkiem klienta jest podanie prawidłowego adresu e-mail do kontaktu i przetwarzania zamówienia oraz ustawienie funkcji filtrowania, aby można było dostarczać wiadomości e-mail dotyczące tego zamówienia.

3. Ceny i warunki płatności

3.1 Wyświetlane ceny są cenami ostatecznymi, w tym ustawowym podatkiem VAT, chyba że uzgodniono inaczej.
Jeśli ponoszone są dodatkowe koszty wysyłki, można je znaleźć w opisie produktu.

3.2. jeśli dostawa jest realizowana do krajów spoza UE, klient może być zobowiązany do uiszczenia dodatkowych ceł, podatków lub opłat na rzecz właściwych organów celnych lub podatkowych lub instytucji kredytowych.
Zaleca się, aby klient zapytał o szczegóły w odpowiednich instytucjach lub organach przed złożeniem zamówienia.

3.3. Klient może wybrać metody płatności dostępne w sklepie internetowym.

3.4. w przypadku płatności z góry przelewem bankowym, płatność jest wymagalna niezwłocznie po zawarciu umowy, chyba że uzgodniono inaczej.

3.5. w przypadku płatności "PayPal", płatność jest przetwarzana za pośrednictwem PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. W tym przypadku zastosowanie mają warunki użytkowania PayPal. Można się z nimi zapoznać na stronie https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full.

3.6. w przypadku płatności za pomocą metody płatności Klarna (jeśli oferowany jest zakup na fakturę, zakup na raty, polecenie zapłaty, karta kredytowa), płatność jest przetwarzana przez Klarna BANK AB (publ) (https://www.klarna.com/de, Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja (dalej "Klarna").

W przypadku płatności kartą kredytową konto Twojej karty kredytowej zostanie obciążone natychmiast po zakończeniu procesu zakupu. W przypadku płatności za pomocą polecenia zapłaty, składając zamówienie, udzielasz Klarna upoważnienia do polecenia zapłaty SEPA. Klarna poinformuje Cię o dacie obciążenia Twojego konta (tzw. powiadomienie wstępne). Po złożeniu upoważnienia do polecenia zapłaty Klarna zwróci się do Twojego banku o zainicjowanie transakcji płatniczej. Transakcja płatnicza zostanie przeprowadzona automatycznie, a Twoje konto zostanie obciążone. Konto zostanie obciążone po wysłaniu towarów.

Oprócz niniejszych OWH, OWH i polityka prywatności Klarna mają zastosowanie do przetwarzania płatności za pośrednictwem Klarna. Więcej informacji na temat metod płatności Klarna sprzedawcy oraz warunków Klarna można znaleźć w informacjach o płatnościach sprzedawcy.

W przypadku płatności "Sofortüberweisung" płatność jest przetwarzana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium (zwanego dalej "SOFORT"). Aby skorzystać z tej metody płatności, potrzebujesz konta bankowego online z procedurą PIN/TAN, za pomocą której możesz legitymować się podczas procesu płatności i potwierdzić instrukcję płatności dla "SOFORT".
Płatność zostanie zrealizowana przez "SOFORT" natychmiast po zakończeniu procesu płatności, a Twoje konto bankowe zostanie obciążone. Więcej informacji na temat metody płatności "SOFORT" można znaleźć w Internecie pod adresem https://www.klarna.com/sofort/.


3.7. w przypadku płatności za pośrednictwem zakupu na fakturę Klarna lub zakupu na raty Klarna, płatność jest przetwarzana przez Klarna BANK AB (publ) [https://www.klarna.com/de], Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja (dalej "Klarna"). Więcej informacji na temat faktur Klarna i zakupów ratalnych oraz warunków Klarna w tym zakresie można znaleźć w informacjach o płatnościach sprzedawcy pod następującym linkiem:

https://www.brettsport.de/versand-zahlung

3.8. Sprzedawca oferuje również klientowi możliwość sfinansowania ceny zakupu niektórych specjalnie oznaczonych przedmiotów za pośrednictwem banku partnerskiego sprzedawcy. W tym celu należy spełnić następujące wymagania:

- Minimalny wiek klienta wynosi 18 lat.

- Wartość brutto zamówienia wynosi co najmniej 100,-EUR

- Miejsce zamieszkania klienta znajduje się w Niemczech.

- Dostawa odbywa się na terenie Niemiec.

- Klient i pożyczkobiorca są identyczni.

- Klient posiada rachunek bieżący w niemieckim banku lub kasie oszczędnościowej.

- Klient może przedstawić aktualne zaświadczenie o dochodach.

- Klient posiada pozwolenie na pobyt i pracę, a także aktualny dowód rejestracyjny, jeśli jest obcokrajowcem.

4. Warunki dostawy i wysyłki

4.1 Towary są dostarczane poprzez wysyłkę na adres dostawy podany przez klienta. Niezależnie od tego, w przypadku płatności przez PayPal, decydujący jest adres dostawy zapisany przez klienta w systemie PayPal w momencie dokonywania płatności.

4.2. jeśli sprzedawca poniesie dodatkowe koszty z powodu podania nieprawidłowego adresu dostawy lub nieprawidłowego adresata lub innych okoliczności, które prowadzą do niemożności dostawy, koszty te zostaną zwrócone przez klienta, chyba że nie ponosi on odpowiedzialności za nieprawidłowe informacje lub niemożność. To samo ma zastosowanie w przypadku, gdy klient był tymczasowo pozbawiony możliwości przyjęcia usługi, chyba że sprzedawca powiadomił o tym klienta z odpowiednim wyprzedzeniem. Z tego postanowienia wyłączone są koszty przesyłki zwrotnej, jeśli klient skutecznie skorzystał z prawa do odstąpienia od umowy. W takim przypadku zastosowanie ma przepis ustawowy lub przepis ustanowiony przez sprzedawcę.


4.3. jeśli uzgodniono odbiór własny, klient zostanie poinformowany przez sprzedawcę, że zamówione przez niego towary są gotowe do odbioru. Po otrzymaniu tej wiadomości e-mail klient może odebrać towary z siedziby sprzedawcy lub w uzgodnionym miejscu po uzgodnieniu ze sprzedawcą. W takim przypadku nie są ponoszone żadne koszty wysyłki.

4.4. Kupony są przekazywane klientowi w następującej formie:

  • pocztą elektroniczną
  • przez pobranie
  • pocztą5. Prawo do odstąpienia od umowy

5.1 Jeśli klient jest konsumentem, zasadniczo przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy.

5.2 Do prawa do odstąpienia od umowy stosuje się politykę anulowania sprzedawcy.

5.3. konsumenci, którzy nie należą do państwa członkowskiego Unii Europejskiej w momencie zawarcia umowy i których jedyne miejsce zamieszkania i adres dostawy znajdują się poza Unią Europejską w momencie zawarcia umowy, nie mają prawa do odstąpienia od umowy.

6. zastrzeżenie własności

Jeśli sprzedawca dokona płatności z góry, towary pozostają własnością sprzedawcy do momentu zapłaty pełnej ceny zakupu.

7. Odpowiedzialność za wady

7.1 W odniesieniu do gwarancji obowiązują przepisy ustawowej odpowiedzialności za wady, chyba że uzgodniono inaczej.

- W przypadku towarów używanych, okres gwarancji wynosi jeden rok od daty dostawy towarów, w drodze odstępstwa od przepisów ustawowych. Skrócony roczny okres gwarancji nie ma zastosowania


- w przypadku przedmiotów, które były używane w budynku zgodnie z ich normalnym użytkowaniem i spowodowały jego wadliwość,

- w przypadku roszczeń o odszkodowanie i zwrot kosztów przez klienta


- lub w przypadku, gdy sprzedawca podstępnie zataił wadę.

Ograniczenie to nie ma również wpływu na wszelkie zobowiązania sprzedawcy do dostarczania aktualizacji produktów cyfrowych przy zakupie towarów z elementami cyfrowymi.

7.2. Klient jest proszony o złożenie skargi do dostawcy na dostarczone towary z oczywistymi uszkodzeniami transportowymi i poinformowanie o tym sprzedawcy. Niedopełnienie tego obowiązku nie ma wpływu na ustawowe lub umowne roszczenia klienta z tytułu wad.

8. Realizacja bonów podarunkowych

8.1 Bony podarunkowe zakupione za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedawcy ("bony podarunkowe") mogą być realizowane wyłącznie w sklepie internetowym sprzedawcy.

8.2. Bony upominkowe i pozostałe środki na bonach upominkowych mogą być realizowane do końca trzeciego roku po roku, w którym bon został zakupiony. Wszelkie pozostałe saldo zostanie przelane na konto bonu upominkowego klienta do daty wygaśnięcia.

8.3. Bony upominkowe można zrealizować wyłącznie przed zakończeniem procesu składania zamówienia. Nie można ich zrealizować w późniejszym terminie.

8.4. W ramach jednego zamówienia można zrealizować tylko jeden bon upominkowy. Nie można zrealizować kilku bonów upominkowych w jednym zamówieniu.

8.5. bony upominkowe mogą być realizowane wyłącznie na zakup towarów.
Zakup dodatkowych bonów upominkowych nie może być opłacony bonem.

8.6. jeśli wartość bonu podarunkowego nie jest wystarczająca do opłacenia danego zamówienia, do uregulowania różnicy można użyć jednej z innych oferowanych metod płatności.

8.7. salda kredytowe bonów podarunkowych nie są wypłacane i nie są oprocentowane.

8.8. bony podarunkowe są zasadniczo zbywalne.
Sprzedawca może dokonać płatności ze skutkiem zwalniającym na rzecz klienta, który zrealizuje dany bon upominkowy. Nie ma to zastosowania, jeśli sprzedawca wie lub w wyniku rażącego zaniedbania nie wie o możliwym braku autoryzacji, niezdolności prawnej lub braku uprawnień do reprezentacji danego posiadacza.

9. Realizacja bonów promocyjnych

9.1 Bony, które sprzedawca wydaje bezpłatnie w ramach kampanii (promocyjnych) o określonym okresie ważności i których klient nie może zakupić ("bony promocyjne"), mogą być realizowane wyłącznie w sklepie internetowym sprzedawcy i wyłącznie w okresie określonym przez sprzedawcę. 2.

9.2. Kupony promocyjne mogą być realizowane wyłącznie przez konsumentów.

9.3. Poszczególne produkty mogą być wyłączone z promocji kuponowej.
Szczegółowe ograniczenia, jeśli takie istnieją, można znaleźć na kuponie promocyjnym.

9.4. Kupony promocyjne mogą zostać zrealizowane wyłącznie przed zakończeniem procesu składania zamówienia. Nie podlegają one późniejszemu rozliczeniu.

9.5. W ramach jednego zamówienia można zrealizować tylko jeden kupon promocyjny. Nie ma możliwości realizacji kilku kuponów promocyjnych w ramach jednego zamówienia.

9.6. wartość towarów w danym zamówieniu musi być co najmniej równa kwocie bonu promocyjnego. Wszelkie pozostałe środki nie zostaną zwrócone przez sprzedawcę.

9.7. jeśli wartość bonu promocyjnego nie jest wystarczająca do opłacenia danego zamówienia, do uregulowania różnicy można użyć jednej z innych oferowanych metod płatności.

9.8. saldo kredytowe bonu promocyjnego nie jest wypłacane ani oprocentowane.

9.9. bon promocyjny nie zostanie również zwrócony, jeśli klient zwróci towary opłacone w całości lub w części za pomocą bonu promocyjnego w ramach ustawowego prawa do odstąpienia od umowy.

9.10. Bony promocyjne są zasadniczo zbywalne.
Sprzedawca może dokonać płatności ze skutkiem zwalniającym na rzecz klienta, który zrealizuje dany bon podarunkowy. Nie dotyczy to sytuacji, w której sprzedawca wie lub w wyniku rażącego niedbalstwa nie wie o możliwym braku upoważnienia, niezdolności do czynności prawnych lub braku uprawnień do reprezentacji danego posiadacza.

10. Prawo właściwe

10.1 Prawo Republiki Federalnej Niemiec ma zastosowanie z wyłączeniem przepisów dotyczących międzynarodowego zakupu towarów ruchomych.
Przepisy ustawowe ograniczające wybór prawa i stosowanie przepisów bezwzględnie obowiązujących, w szczególności kraju, w którym klient jako konsument ma miejsce zwykłego pobytu, pozostają nienaruszone.

10.2. ten wybór prawa nie ma zastosowania w odniesieniu do ustawowego prawa do odstąpienia od umowy dla konsumentów, którzy nie należą do państwa członkowskiego Unii Europejskiej w momencie zawarcia umowy i których jedyne miejsce zamieszkania i adres dostawy znajdują się poza Unią Europejską w momencie zawarcia umowy.

11. Miejsce jurysdykcji

Jeśli klient jest handlowcem, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego z siedzibą na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest siedziba sprzedawcy.
Jeśli klient ma miejsce zamieszkania poza terytorium Republiki Federalnej Niemiec, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest siedziba sprzedającego, jeśli niniejsza umowa lub roszczenia wynikające z niniejszej umowy mogą być przypisane do działalności zawodowej lub handlowej klienta.
Niemniej jednak, w wyżej wymienionych przypadkach, sprzedający jest również uprawniony do odwołania się do sądu w miejscu prowadzenia działalności przez klienta.

12. Informacje o kodeksach postępowania, którym podporządkował się sprzedawca

Sprzedawca podporządkował się wytycznym dotyczącym "Opinii klientów Google", które są dostępne pod adresem https://support.google.com/merchants/topic/7105962.

13. Informacje na temat internetowego rozstrzygania sporów

Platforma internetowego rozstrzygania sporów Komisji Europejskiej jest dostępna w Internecie pod następującym linkiem: https://ec.europa.eu/odr

Nie jesteśmy zobowiązani ani chętni do udziału w postępowaniu w sprawie rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową ds. konsumentów.

Wyświetlony